EVÕLi konverents „Juurte juures“, 17. november

Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) kutsub kõiki võõrkeeleõpetajaid ja võõrkeele õppest huvitunuid Tartusse konverentsile „Juurte juures“, mis toimub 17.novembril Haridus-ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu). Konverentsi teemad on õpetajapoliitika, õpetajate järelkasv ja õpetajahoid riigi tasandil, uus ainealane õppekava ministeeriumi vaatest ja uued ja vanad lähenemised.

Piirkondlik seminar teemal „Alustame algusest“ toimub 18.novembril Tartu Tamme Gümnaasiumis (Nooruse 9, Tartu). Piirkondlik seminar keskendume läbivalt õpetaja tegevust toetavatesse teemadesse nagu õpetajahoid ja kolleegid, võõrkeelte aineühendused ja ajalugu ja praktiliselt ainekavast ja projektidest. Sellel päeval räägivad praktikud!

Registreerimine 12.novembrini või kuni kohti jätkub kas ühele või mõlemale päevale.
Täpsem info on üleval meie koduleheküljel www.voorkeelteliit.eu<http://www.voorkeelteliit.eu> või https://www.facebook.com/voorkeelteliit

 

Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) on katusorganisatsioon Eestis tegutsevatele võõrkeeleõpetajate aineühendustele ja võõrkeeleõpetajatele. Liitu kuuluvad eesti keele kui teise keele õpetajate liit, saksa keele õpetajate selts, soome keele õpetajate selts, vene keele õpetajate selts, inglise keele õpetajate selts ja prantsuse keele õpetajate selts ja üksikliikmetena võõrkeeleõpetajad, kel puudub oma aineühendus

 

Üheskoos oleme tugevamad,

                                   üheskoos on rohkem võimalusi,

                                                                               üheskoos suudame rohkem!

 

EVÕL on Haridus-ja Teaduministeeriumi strateegiline partner aastateks 2022- 2024.

 

KONTAKT

E-post: info@voorkeelteliit.eu

EVÕL ja liikmesorganisatsioonid: https://www.voorkeelteliit.eu/kontakt/